HYLIFE GLOBAL FOOD

ไฮไลฟ์ กรุ๊ป เชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง

ไฮไลฟ์ กรุ๊ป เชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง พร้อมริ้วขบวนประกวดกระทงใหญ่ตระการตรา“กวนเกษียรธารา คงคาก่อกำเนิด มงคลเลิศแด่โลกา”

เครือบริษัท ไฮไลฟ์ (HYLIFE GROUP) เชียงใหม่ พร้อมใจกันร่วมเดินขบวนในลำดับที่ 13 และแสดงการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบประกวด ภายใต้แนวคิด “กวนเกษียรธารา คงคาก่อกำเนิด มงคลเลิศแด่โลกา” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

คณะกรรมการเครือบริษัท ไฮไลฟ์ (HYLIFE GROUP) เชียงใหม่ นำโดย มร. ชูโบดีบ ดัส นางวัชราภรณ์ ลิน มร. ดานูช รามาซานแดรน แนร์ นางปอล่า แนร์ และมร. แมทธิว ลิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรในเครือฯ กว่า 100 คน ได้แก่ บจก. ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (Hylife Developments) บจก. ไฮไลฟ์ ไอบีซี (Hylife IBC) บจก. ดร. ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ (Dr. Hygiene Medical Products) บจก. พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ (Pinnacle Asset Management) บจก. ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ (Hylife Global Food) บจก. ไฮไลฟ์ แอสเซท (Hylife Asset) บจก. เอชเอ คอนสตรัคชั่น (HA Construction) และ บจก. ไฮเฟิสท์ ( Hyfirst) ร่วมเดินขบวนในลำดับที่ 13 จากทั้งหมด 22 ขบวน ในงานแสดงประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมา

โดยแนวคิดการออกแบบกระทงและการแสดงได้นำเเรื่องราวอันเกี่ยวกับการขอขมาและการบูชาองค์เทพแห่งสายน้ำ ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งประเพณีลอยกระทงอันเป็นวัฒนธรรมร่วมของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่โบราณกาล โดยนำมาผสานเอกลักษณ์ของทั้งของไทย ล้านนา และอินเดีย นำไปสู่การออกแบบรถกระทงและริ้วขบวนแห่ที่งดงามเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจ

 

On 28th November 2023., Hylife Group Chiang Mai actively participated in reviving the tradition of the Yi Peng Lantern Festival, along with a grand procession competition with the theme “Reviving the Virtuous Thararaya Stream, Preserving the Origin, and Bestowing Blessings upon the World.”

The subsidiaries of Hylife Group Chiang Mai, willingly joined the 13th parade, showcasing their participation in the grand lantern procession competition. The theme of the competition was “Reviving the Virtuous Thararaya Stream, Preserving the Origin, and Bestowing Blessings upon the World,” aiming to revive the Yi Peng Lantern Festival tradition and contribute to the cultural heritage of Chiang Mai Province in the year 2566. This event took place on Tuesday, November 28, 2566, in front of the Chiang Mai Municipal Office.

The committee of Hylife Group Chiang Mai, led by Mr. Chubodee P, Ms. Watsaraporn Lin, Mr. Danny Ramasandiran, Ms. Naree Nar, and Mr. Matthew Lin, along with the management team and representatives from subsidiaries such as Hylife Developments Co., Ltd., Hylife IBC Co., Ltd., Dr. Hygiene Medical Products Co., Ltd., Pinnacle Asset Management Co., Ltd., Hylife Global Food Co., Ltd., Hylife Asset Co., Ltd., HA Construction Co., Ltd., and Hyfirst Co., Ltd., enthusiastically participated in the 13th position among a total of 22 parades in the grand lantern procession competition. The competition aimed to win the Royal Trophy presented by His Majesty the King in the previous years.

The lantern design and presentation depicted a captivating story related to seeking blessings and paying homage to the deities of water sources. It symbolized the roots of the lantern-floating tradition, a shared cultural heritage across Southeast Asia since ancient times, blending the distinct characteristics of Thai, Lanna, and Indian cultures. This design was reflected in the lanterns and the grand procession, narrating a compelling and inspiring tale.